top of page
Süreçsel Drama İSG Eğitimleri

Süreçsel Drama İSG Eğitimleri, belli bir konu yada işletmenin ihtiyaçları doğrultusunda birbiriyle ilişkili konular bütününün, bir yada birden çok oturumda, katılımcılarla birlikte ele alınması, etraflıca irdelenmesi, gerçek ile kurgu arasında yaratılan farkındalıklarla kazanıma ulaşılmasını sağlar. 

Süreçsel drama bir eğitim tekniği olmaktan ziyade başlı başına bir yöntem ve eğitim yaklaşımıdır. 

Her olayın daima bir öncesi vardır anlayışı süreçsel drama yaklaşımının formülü gibidir. 

Uygulamada, kazanım hedefleri doğrultusunda önceden tasarlanmış bir kurgu katılımcılara tanıtılır. Katılımcılar bu kurgu üzerinden çeşitli sorular sorarak olay örgüsünün analizini yapıp gidişata yön verir. Grup hedeflenen doğrultuda ele alınması istenen problemleri çözecekleri bir kurguya dahil olur. 

Gerçeklik ile kurgunun birbiriyle ara kesitler oluşturduğu süreçsel drama eğitimlerinde katılımcılar ele alınan konu yada konuları her yönüyle inceleme, çözüm önerileri oluşturma ve tutum geliştirip davranış modelleri belirleme imkanı bulur. 

bottom of page