top of page
Ekran Resmi 2022-04-08 15.28.03.png

Güvenli Davranış Kültürü Eğitimi
İSG Şenliği*  Organizasyonu

Ekran Resmi 2019-12-04 19.49.08.png

Yaratıcı Drama Temelli İSG Çalışan Eğitimleri / Forum Tiyatro /
Yaşantı Atölyesi Beyaz Yaka Eğitimleri
İSG Şenliği* Oranizasyonu

Ekran Resmi 2022-04-08 13.17.44.png
Ekran Resmi 2022-04-08 21.52.00.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.48.24.png

Güvenli Davranış Kültürü
Yönetici ve Çalışan Eğitimleri 

Ekran Resmi 2022-04-08 13.19.59.png

Güvenli Davranış Kültürü Eğitimleri Yönetici Gözlemci ve Çalışan Eğitimleri 

Ekran Resmi 2022-04-08 13.20.37.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.48.59.png

Riskli Davranış Envanter çalışması

Eğitim ve danışmanlık çalışmaları yürüttüğümüz partner firma projeleri

Davranış Odaklı İSG Yönetici, Gözlemci ve
Çalışan  Eğitimleri
Uygulama ve Saha Danışmanlıkları

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültür Analizi 
Kaynak Güvenliği Kampanyası
Yönetici İSG Koçluğu

Ekran Resmi 2019-12-04 20.02.07.png
Ekran Resmi 2022-04-08 13.17.25.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.40.33.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.40.07.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.43.05.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.49.24.png
Ekran Resmi 2022-04-08 13.20.37.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.47.54.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.49.13.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.40.00.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.51.50.png
Ekran Resmi 2022-04-08 13.18.35.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.48.08.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.39.48.png
Ekran Resmi 2022-04-08 15.29.01.png
Ekran Resmi 2022-04-08 14.42.50.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.48.29.png
Ekran Resmi 2022-04-08 21.16.59.png
Ekran Resmi 2022-04-08 15.29.19.png
Ekran Resmi 2022-04-08 13.19.31.png
Ekran Resmi 2019-12-04 19.51.21.png
Ekran Resmi 2022-04-11 18.23.23.png
Ekran Resmi 2022-04-08 15.08.23.png
Ekran Resmi 2022-05-05 22.36.08.png

* İSG Şenliği Tekademi tescilli markasıdır.

* İSG Koçluğu Tekademi tescilli markasıdır 

* Davranış Odaklı İSG Tekademi markasıdır. 

bottom of page