top of page
İSG Yönetici Gelişim Programı 

İSG Yönetici Gelişim Programı, işletmede yönetim yetki ve sorumluluğunu paylaşan, şef, mühendis ve müdürlerin yönettikleri ekibi,  riskli davranışlar yerine güvenli davranışları tercih eden, karşılaştıkları tehlikeleri ve ramak kalaları bildiren, birbirini koruyup kollayan bir takım olarak şekillendirmeleri ve yönetmelerine imkan yaratabilecek biçimde tasarlanmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde yönetici davranışları son derece önemlidir. Çalışan davranışları, yönetici davranışlarının yansıması olarak şekillenir. ​ Dolayısıyla yöneticilerin tutum ve kararları kritik değerdedir. 

İSG Yönetici Gelişim Programı, iş sağlığı ve güvenliği alanında özellikle güvenli  davranış kültürü oluşturma yolunda ilerlerken yöneticilerin ihtiyaç duyacağı destek ve gelişim sürecini içerir.  

İSG Yönetici Gelişim Programı yapısı gereği eğitim programı olmaktan öte; grup dersleri, saha uygulamaları, küçük ve büyük grup atölye çalışmaları, bireysel koçluk uygulamaları ve kişinin ihtiyacına yönelik destek çalışmalarını içeren bütünsel bir programdır. 

Programın aşamaları 

İSG Yönetici  Gelişim Programı, sahaya yönelik mevcut durum değerlendirmesi ve odak grup görüşmeleri ile başlar.

 

Bu doğrultuda eğitim ve gelişim programı yapılandırılır. 

Eğitimlerin ilk aşaması sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarıdır.  Deneyime dayalı öğrenme metodları kullanılarak aktif bir öğrenme süreci yürütülür. Bu aşamada yöneticilerin iş güvenliği bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi, çalışanlarla iletişimlerinin güçlendirilmesi, gözlem - geribildirim pratiği kazanmaları sağlanır.

Eğitimlerin ikinci aşamasında ise işletmede karşılaşılabilecek riskli davranışlar, yönetsel kararlar ve davranış ilişkisi, kazaya giden yolda davranışların etkisi konuları ele alınır. 

Üçüncü aşama eğitimlerde ise davranış analizi, davranışçı aksiyon planlama, çalışanları iş sağlığı güvenliği süreçlerine dahil etme, takım olarak iş sağlığı ve güvenliğinde yana tercihte bulunma, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma konuları irdelenir.

 

Aşama aşama yürütülmekte olan eğitimler arasında saha uygulamaları gerçekleştirilir. Her bir eğitim aşamasında kazanılan bilgi beceri ve tutumun sahada uygulanması için koçluk çalışmaları gerçekleştirilir. 

Gelişim programı, sürece dahil olan tüm yöneticilerin katılımıyla yürütülen atölye çalışması ile son bulur. Bu çalışmada gelişim programının katkıları değerlendirilir gelecek dönem yürütülecek çalışmalar yapılandırılır.

Programın tamamlanmasının ardından ihtiyaç doğrultusunda koçluk ve gözden geçirme çalışmalarına devam edilebilir. 

bottom of page