top of page
İSG Formen Gelişim Programı 

İSG İlk Amir Gelişim Programı, ilk amirlerin yönettikleri takımı,  riskli davranışlar yerine güvenli davranışları tercih eden, karşılaştıkları tehlikeleri ve ramak kalaları bildiren, birbirini koruyup kollayan bir takım olarak şekillendirmeleri ve yönetmelerine imkan yaratabilecek biçimde tasarlanmıştır. 

İş sağlığı ve güvenliği süreçlerinde ilk amirler büyük önem taşımaktadır.

Gerek sorumlulukları gerekse sahanın birebir yönlendirilmesindeki etkinlikleri nedeniyle formenlerin inanç, tutum ve kararları kritik değerdedir. 

Program,  ilk amirlerin iş sağlığı ve güvenliği alanında özellikle güvenli  davranış kültürü oluşturma yolunda ilerlerken ihtiyaç duyulan desteği sağlar. 

İSG Formen Gelişim Programı yapısı gereği eğitim programı olmaktan öte; grup dersleri, saha uygulamaları, küçük ve büyük grup atölye çalışmaları, bireysel koçluk uygulamaları ve kişinin ihtiyacına yönelik destek çalışmalarını içeren bütünsel bir programdır. 

Programın aşamaları 

İSG İlk Amir Gelişim Programı, sahaya yönelik mevcut durum değerlendirmesi ve odak grup görüşmeleri ile başlar.

Programa katılan formenleri kişilik envanterlerinin çıkarılması sonrasında birebir görüşmeler ile ilk amirlerin gelişim ihtiyaçlarına ışık tutulur. Bu doğrultuda eğitim ve gelişim programı yapılandırılır. 

Eğitimlerin ilk aşaması sınıf içi eğitim ve atölye çalışmalarıdır. Deneyime dayalı öğrenme metodları kullanılarak aktif bir öğrenme süreci yürütülür. Bu aşamada ilk amirlerin iş güvenliği bilgi, beceri ve tutumlarının geliştirilmesi, çalışanlarla iletişimlerinin güçlendirilmesi, gözlem - geribildirim pratiği kazanmaları sağlanır.

Eğitimlerin ikinci aşamasında ise işletmede karşılaşılabilecek riskli davranışlar, yönetsel kararlar ve davranış ilişkisi, kazaya giden yolda davranışların etkisi konuları ele alınır. 

Üçüncü aşama eğitimlerde ise davranış analizi, davranışçı aksiyon planlama, çalışanları iş sağlığı güvenliği süreçlerine dahil etme, takım olarak iş sağlığı ve güvenliğinde yana tercihte bulunma, iş sağlığı ve güvenliği kültürü oluşturma konuları irdelenir.

 

Aşama aşama yürütülmekte olan eğitimler arasında saha uygulamaları gerçekleştirilir. Her bir eğitim aşamasında kazanılan bilgi beceri ve tutumun sahada uygulanması için koçluk çalışmaları gerçekleştirilir. 

Gelişim programı, sürece dahil olan tüm ilk amirlerin katılımıyla yürütülen atölye çalışması ile son bulur. Bu çalışmada gelişim programının katkıları değerlendirilir gelecek dönem yürütülecek çalışmalar yapılandırılır.

Programın tamamlanmasının ardından ihtiyaç doğrultusunda koçluk ve gözden geçirme çalışmalarına devam edilebilir. 

bottom of page