top of page
Güvenli Davranış Kültürü Eğitimleri 

İşletmelerde istenen sağlık ve güvenlik seviyesinin sağlanması, ancak talimat ve kuralların dosyalardaki dökümanlar  olmaktan çıkarılıp, çalışan dayanışmasının bir parçası haline getirilmesi ile mümkün olabilir. 

Bunun için de tüm çalışanların benimsediği ve ortak hareket ettiği bir güvenli davranış kültürü gereklidir. 

Güvenli davranış kültürü eğitimleri tüm çalışanların aynı dili konuşmaları, birbirlerini koruyup kollamaları ve iş sağlığı ve güvenliğini arkadaş hukukunun bir parçası haline getirmelerini sağlar. 

Eğitim kapsamında kazaların arka planı, kazaya giden yolda davranışların etkisi, dostluk hukuku olarak isg, isg iletişimi konularında çalışmalar yürütülür. Bununla birlikte etkileşim, güven çalışmaları, mevcut durum değerlendirmesi ve geleceğe ışık tutacak beklenti çalışması gerçekleştirilir.

Yöntem 

Güvenli davranış kültürü eğitimlerimizde yaratıcı drama ve aktif öğrenme metodlarından faydalanılır.

Bu kapsamda doğaçlama, fotoğraf anı, flash back, bölünmüş ekran, kafa sesi gibi pek çok tekniğin yanı sıra katılımcıların çeşitli materyaller kullanarak özgün ifade imkanları bulması da sağlanır.

bottom of page